Otevírací doba: pondělí, středa, pátek 10:00-22:00 • úterý, čtvrtek 8:00-22:00 • sobota 14:00-21:00 • neděle 14:00-21:00
Bad query: "SELECT i FROM CMSPageBlock p, IN(p.childs) i WHERE p.xguid = '203bf12e-5b8f-451c-9525-641ad6a51562' AND i.enabled = true AND (CURRENT_DATE >= i.validityStart OR i.validityStart IS NULL) AND (CURRENT_DATE <= i.validityEnd OR i.validityEnd IS NULL)" or bad count query: "SELECT COUNT(i) FROM CMSPageBlock p, IN(p.childs) i WHERE p.xguid = '203bf12e-5b8f-451c-9525-641ad6a51562' AND i.enabled = true AND (CURRENT_DATE >= i.validityStart OR i.validityStart IS NULL) AND (CURRENT_DATE <= i.validityEnd OR i.validityEnd IS NULL)".

000286269